ANALYTICAL – DIFFRACTION MODEL OF V-BAND PROPAGATION FOR THE RADIOCOMMUNICATION EVENTS MANAGEMENT SYSTEM (REMS)

Marcin Mąka 1, Piotr Majzner 2

1Maritime University of Szczecin

2Maritime University of Szczecin

DOI: 10.1515/aon-2019-0013

ABSTRACT

The paper presents an analytical-diffraction propagation model for the needs of the Radiocommunication Events Management System, for coast and ship radio stations in sea area A1. The V-wave propagation in sea area 1 has been analyzed as part of an analysis of ranges of particular radio stations and their ability to establish radio contact. The theoretical basis and assumptions on which the model structure design process is based have been presented. Methods of modelling and presentation of dislocation of particular radio stations and their ranges have been discussed.

KEYWORDS

radiocommunication, Radiocommunication Events Management System, GMDSS, propagation

REFERENCES

[1] Czajkowski J.: System GMDSS regulaminy, procedury i obsługa. Skryba, Gdańsk, 2002.
[2] Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy, Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku: Platforma propagacji. Badania uwarunkowań propagacyjnych w morskim paśmie VHF. Gdańsk, 2006.

[3] Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Systemów Radiowych: Prognozowanie łączności radiowej w zakresach częstotliwości 20 – 60 GHz w cyfrowych systemach dostępowych i liniach radiowych horyzontowych. Warszawa, 2005.
[4] ITU-A.609: Performance standards for shipborne vhf radio installations capable of voice communication and digital selective calling. Geneva, 2015.
[5] ITU-R P.310-9: Definitions of terms relating to propagation in non-ionized media. Geneva, 08/1994.
[6] ITU-R P.341-6: The concept of transmission loss for radio links. Geneva, 09/2016.
[7] ITU-R P.368-9: Ground-wave propagation curves for frequencies between 10 kHz and 30 MHz. Geneva, 02/2007.
[8] ITU-R P.453-13: The radio refractive index: its formula and refractivity data. Geneva, 12/2017.
[9] ITU-R P.525-3: Calculation of free-space attenuation. Geneva, 09/2016.
[10] ITU-R P.526-13: Propagation by diffraction. Geneva, 11/2013.
[11] ITU-R P.527-4: Electrical characteristics of the surface of the Earth. Geneva, 06/2017.
[12] ITU-R P.834-9: Effects of tropospheric refraction on radiowave propagation. Geneva, 12/2017.
[13] ITU-R P.1546-5: Method for point-to-area predictions for terrestrial services in the frequency range 30 MHz to 3 000 MHz. Geneva, 09/2013.
[14] ITU-R P.1812-4: A path-specific propagation prediction method for point-to-area terrestrial services in the VHF and UHF bands. Geneva, 07/2015.
[15] Katulski R.J.: Projektowanie stacji radiokomunikacyjnej. Przegląd Telekomunikacyjny nr 10/2002. Warszawa, 2002.
[16] Pawłowski W.: Modele propagacyjne dla tras morskich w paśmie 1-3 GHz. VIII Sympozjum Wojskowej Techniki Morskiej, VIII SWTM´01 ”Osiągnięcia i perspektywiczne zamierzenia w dziedzinie wojskowej techniki morskiej”, Centrum Techniki Morskiej, Gdynia, 2001.
[17] Majzner P., Mąka M.: A simulation model of Radiocommunication Events Management. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 37/2014. Szczecin, 2014.
[18] Mąka M., Majzner P.: The radio operator decision support system model. Scientific Journals Maritime University of Szczecin, no. 52/2017. Szczecin, 2017.
[19] Saunders S.R., Aragón-Zavala A.: Antennas & Propagation for Wireless Communication Systems, 2nd Edition. John Wiley & Sons, 2007.