|  Kontakt   |  Logowanie   |  
 


  Strona główna Numer bieżący Numery archiwalne Komitet Redakcyjny Rada Naukowa Dla autorów Linki  

Numery archiwalne
 


MAJOR CONCEPTS OF RECENT CELESTIAL AND TERRESTRIAL REFERENCE SYSTEMS
by Jan Kryński

5

MARITIME-NAVIGATION ENVIRONMENTS INFORMATION AND ITS PROVIDING BY THE OPERATIONAL INSTITUTIONS OF THE MARITIME SAFETY SYSTEM
by Zdzisław Kopacz, Wacław Morgaś, Józef Urbański

21

DYNAMIC INITIAL SETTINGS UPDATE METHOD IN INERTIAL NAVIGATION SYSTEMS
by Jacek Szymanowski, Jarosław Grzelak, Stanisław Popowski

45

EVALUATION OF UNIFORM CURRENT DYNAMIC EFFECT IN PRACTICAL SHIP MANOEUVRING
by Jarosław Artyszuk

57

A UNIFORM CURRENT IN SHIP MANOEUVRING MATHEMATICAL MODEL
by Jarosław Artyszuk

67

THE METHOD OF EXTRACTION OF CHARACTERISTIC POINTS FROM THE RADAR IMAGE OF THE SEA SHORE FOR THE NEEDS OF POSITIONING SYSTEM
by Tomasz Praczyk

77

RADAR IMAGES COMPRESSION FOR THE NEED OF A POSITIONING COASTAL SYSTEM AND AN ASSESSMENT OF THIS PROCESS
by Tomasz Praczyk

89

POSITION ESTIMATION USING UNSCENTED KALMAN FILTER
by Stanisław Konatowski, Tomasz Sipa

97
 

 

          ISSN 1640-8632
         eISSN 2300-6633

Numery 21 i 22 zostały przygotowane przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej
Akademia Marynarki Wojennej
ul. Smidowicza 69
81-103 Gdynia
a.felski@amw.gdynia.pl

 

Projekt Mawi 2012