|  Kontakt   |  Logowanie   |  
 


  Strona główna Numer bieżący Numery archiwalne Komitet Redakcyjny Rada Naukowa Dla autorów Linki  

Numery archiwalne
 


Computational and Statistical Aspects of Determining Ship's Position
by Antoni Drapella and Wacław Morgaś

5

Magnetic Repeat Station Network on the Baltic Sea - Why So Needed?
by Elżbieta Welker, Jan Reda, Andrzej Pałka

19

Current State of Art of Satellite Altimetry
by Adam Łyszkowicz and Anna Bernatowicz

31
 

 

          ISSN 1640-8632
         eISSN 2300-6633

Numery 21 i 22 zostały przygotowane przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej
Akademia Marynarki Wojennej
ul. Smidowicza 69
81-103 Gdynia
a.felski@amw.gdynia.pl

 

Projekt Mawi 2012