|  Kontakt   |  Logowanie   |  
 


  Strona główna Numer bieżący Numery archiwalne Komitet Redakcyjny Rada Naukowa Dla autorów Linki  

Numery archiwalne
 


Editorial

5

The state of navigation development in Poland at the turn of the 20th century
by Z. Kopacz, W. Morgaś, J. Urbański

7

STCW convention and the challenges of the future
by A. Walczak

21

An analytical method of the DGPS radiobeacon signal availability prediction
by A. Felski, F. Grabski, C. Specht

29

Preliminary results of dgps/dglonass aircraft positioning in flight approaches and landings
by M. Grzegorzewski et al

41

Visibility and geometry of gps and glonass
by J. Januszewski

55

The role of risk in estimation of safety navigation
by W. Galor

67

Dynamics - based identification of ship motion mathematical model from full-scale trials results
by J. Artyszuk

77

Methods of conducting the shipwrecked people search at sea with the analysis of thermal images and spectrum characteristics of objects
by S. Milewski & M. Zielinski

91

Manoeuvring to required approach parameters - cpa distance and time
by A. S. Lenart

99

Manoeuvring to required approach parameters - distance and time on course
by A. S. Lenart

109
 

 

          ISSN 1640-8632
         eISSN 2300-6633

Numery 21 i 22 zostały przygotowane przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej
Akademia Marynarki Wojennej
ul. Smidowicza 69
81-103 Gdynia
a.felski@amw.gdynia.pl

 

Projekt Mawi 2012