|  Kontakt   |  Logowanie   |  
 


  Strona główna Numer bieżący Numery archiwalne Komitet Redakcyjny Rada Naukowa Dla autorów Linki  

Numer bieżący
 


 

 

                
                  e-ISSN 2300-6633 

 

Polish Navigation Forum

Annual of Navigation No 24

 

Gdynia 2017

 

 

Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej
Akademia Marynarki Wojennej
ul. Śmidowicza 69
81-103 Gdynia
a.felski@amw.gdynia.pl

CONTENTS (in progress)

Drapella A., Morgaś W.
Computational And Satistical Apects Of Determining Ship's Position                                                 5

Welker E., Reda J., Pałka A.
Magnetic Repeat Station Network On The Baltic Sea - Why So Needed?                                         19

Łyszkowicz A., Bernatowicz A.
Current State Of Art Of Satellite Altimetry                                                                                           31

Specht C., Skóra M.
Planning GPS Measurements of a Linear Object for a Specified Time Interval                                  75

 

 

 

 

Teksty dostępne są w zakładce numery archiwalne

 

Projekt Mawi 2012