|  Kontakt   |  Logowanie   |  
 


  Strona główna Numer bieżący Numery archiwalne Komitet Redakcyjny Rada Naukowa Dla autorów Linki  

Numer bieżący
 


 

 

                
                  e-ISSN 2300-6633 

 

Polish Navigation Forum

Annual of Navigation No 25

 

Gdynia 2018

 

 

Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej
Akademia Marynarki Wojennej
ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
a.felski@amw.gdynia.pl

CONTENTS (in progress)

Pastusiak T.
Evaluation Criteria and Approach to Voyage Planning in Ice. Verification on the Example
of German Ship Activity During the Second World War
.                                                                                               5

Juszkiewicz W.
The Risk of Collision Assessment with Graphic Forms of Target Data Presentation Use
                                         27

 

 

Teksty dostępne są w zakładce numery archiwalne

 

Projekt Mawi 2012