|  Kontakt   |  Logowanie   |  
 


  Strona główna Numer bieżący Numery archiwalne Komitet Redakcyjny Rada Naukowa Dla autorów Linki  

Rada Naukowa
 


Stanisław Oszczak (przewodniczący) - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin
Frantisek Adamcik - Technická Univerzita v Košiciach
Michael Card - IALA-AISM
Krzysztof Czaplewski - Akademia Morska w Gdyni
Daniel Duda - Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia
Dana Goward - Resilient Navigation & Timing Foundation, USA
Dorota A. Grejner-Brzezinska, Ohio State University, USA

Marek Grzegorzewski - Wyższa Szkoła Sił Powietrznych, Dęblin
Lucjan Gucma - Akademia Morska w Szczecinie
Stanisław Gucma - Akademia Morska w Szczecinie
Jerzy Hajduk - Akademia Morska w Szczecinie
Guenter Hein - Europejska Agencja Kosmiczna
Michał Holec - Akademia Morska w Gdyni
Jung Sik Jeong - Narodowy Uniwersytet Morski, Mokpo, Korea Płd
Mirosław Jurdziński - Akademia Morska w Gdyni
Stanisław Kołaczyński - Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia
Zdzisław Kopacz - Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia
Sergio Camacho Lara - RCSSTE for Latin America, Mexico

David Last - Królewski Instytut Nawigacji, Wielka Brytania
Andrzej Lenart - Akademia Morska w Gdyni
Bolesław Mazurkiewicz - Polska Akademia Nauk
Bertrand Merminod - Ecole Politechnique Federale de Lausanne, Szwajcaria
Junmin Mou - Wuhan University of Technology,China
Janusz Narkiewicz - Politechnika Warszawska
Bogdan Ney - Polska Akademia Nauk, Warszawa
Stojan  Petelin - University of Slovenia, Lubjana
Refaad Rashad - Arabski Instytut Nawigacji, Egypt
Boris Rivkin - Międzynarodowa Akademia Nawigacji i Sterowania Ruchem, Rosja
Herman Rohling - Niemiecki Instytut Nawigacji
Cezary Specht - Akademia Morska w Gdyni
Bernard Wisniewski - Akademia Morska w Szczecinie
Frantisek Vejrazka - Czeski Instytut Nawigacji
Peter Voersmann - Niemiecki Instytut Navigacji
Mario Vultagio - Włoski Instytut Nawigacji
Aleksander Walczak - Akademia Morska w Szczecinie
Nick Ward - Generalny Zarząd Latarń Morskich Wielkiej Brytanii i Irlandii
Adam Weintrit - Akademia Morska w Gdyni
Zbigniew Wiśniewski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Janusz Zieliński - Centrum Badań Kosmicznych, Warszawa

 

Projekt Mawi 2012